Kirketjenere

Tlf: 33 15 10 78
Fælles-mail: ktj@domkirken.dk
Træffetid: 9-9.30 og 12-12.30
 

Bent Mygind Sloth
Tlf: 61 61 62 21
E-mail: bent@domkirken.dk


 

 

Inge-Marie Shannon
Tlf: 61 61 62 23
E-mail: inge-marie@domkirken.dk

 


 

 

Jakob Jannerup Larsen
Tlf: 61 61 62 24
E-mail: jakob@domkirken.dk

  

   Søren Thrane
   Tlf: 61 61 62 22
   E-mail: st@domkirken.dk 

 


 

   Bettina Jørgensen
   Tlf: 61 61 62 25
   E-mail: bettina@domkirken.dk

 


 

   Ronni Miles-Bebber
   Tlf: 61 62 04 40
   E-mail: ronni@domkirken.dk

 

 

 


Kirke- og kulturmedarbejdere

Træffetid i kirken såvidt muligt: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fredag kl. 14-16 i lige uger, søndag kl. 12-14 i ulige uger - eller efter aftale.

NB. Kirke- og kulturmedarbejderkonteret er p.t. lukket pga. coronavirus. Kirke- og kulturmedarbejderne er dog på arbejde og kan træffes efter forudgående aftale. Ring eller skriv til:

Susanne Torgard
Tlf. 61 61 62 20
E-mail: susanne@domkirken.dk

Lotte Schriver
Tlf. 61 61 62 26
E-mail: lotte@domkirken.dk

 

Københavns Drengekor
E-mail: drengekor@kdk.dk

 

Hugs & Food:

www.hugsandfood.com

Daglig leder - Justine Mitchell
Tlf: 51 17 05 17
E-mail: justine@hugsandfood.com

Socialarbejder - Marie Christensen
Tlf: 30 32 88 90
E-mail: marie@hugsandfood.com

 


Øvrige medarbejdere

Natkirke - frivillig koordinator Thyra Sisse Jensen
Tlf: 61557259
Email Thyra@natkirken.dk


Kirkeværge Jakob Knudsen
Tlf: 20 46 44 30
E-mail: jakob@knudsen.info

 


Kirkekontor
Fiolstræde 4
1171 København K
Tlf: 33 37 65 40
E-mail: kontor@domkirken.dk

Åbningstider: mandag - fredag kl. 10:00 - 13:00 samt efter aftale.
 

Kordegn
Birgit Bøgh Sønderriis
E-mail: bbs@km.dk
Tlf: 33 37 65 42

Personaleadministrator
Malene Garb 
E-mail: mag@km.dk
Tlf: 33 37 65 43

Regnskabsfører
Niels Fink-Jensen
E-mail: nf@km.dk
Tlf.: 28 91 00 03

Kommunikation
Emil Fritzemeier
Tlf: 26 35 92 fem ni
E-mail: pr@domkirken.dk