Fra den 1. august 2020 ledes Københavns Drengekor af domkantor Carsten Seyer-Hansen, som overtager posten fra Ebbe Munk

Københavns Drengekor har et tæt samarbejde med Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, der igennem mange år har været ramme om korets traditionsrige korkoncerter fredag aften i sæsonen og om drengenes kirketjeneste ved højmesser og ved vesper. Alle drengene i 6. og 7. klasse på Sankt Annæ Gymnasium synger i Københavns Drengekor, men allerede i 5. klasse får drengene deres første korrutine i Domkirken, når de synger til højmesse i skoleårets løb.

Indtil 1959 var Københavns Drengekor fast tilknyttet Christiansborg Slotskirke, hvor grundlægger Mogens Wöldike var organist, men da denne fik ansættelse i Københavns Domkirke, fik koret fast tilknytning hertil. Med korets tilknytning til både Sankt Annæ Gymnasium og til Domkirken er koret den ældste repræsentant i Skandinavien for noget så bærende i den europæiske kormusik som katedralskoletraditionen.

En særlig gruppe af professionelle sangere ansat af Menighedsrådet ved Vor Frue Kirke - Vor Frue Kantori - ledsager drengene ved deres kirketjenester i Domkirken.


Foto: Steen Brogaard.