Herunder kan du læse om kommende foredrag og sangeftermiddage, der finder sted i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67. Fri entré

Sangeftermiddage

Syng med fra højskolesangbogen, salmebogen eller andre gode sangbøger. Sangeftermiddagene er arrangeret i samarbejde med Trinitatis Kirke og finder sted i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67. Der er fri entré, men begrænset antal pladser.

Torsdag 23. januar kl. 14:30-16:30
Kom og syng med! Denne dag vælger Lisbeth Smedegaard Andersen dagens sange

Torsdag 27. februar kl. 14:30-16:30
Kom og syng med! Denne dag vælger Bertel Haarder dagens sange


Foredrag

Foredragseftermiddagene afholdes i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67. Der er fri entré, men et begrænset antal pladser. Arrangeret i samarbejde med Trinitatis Kirke. 

HVAD ER EN MYTE?
Torsdag 9. januar kl.14:30-16:30

Hans J. Lundager Jensen, professor, dr.theol., Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

I dagligsproget mener vi med ’myter’ normalt ’falske opfattelser’ eller ’forkerte meninger’; her er myter det modsatte af sandhed. I religionernes verden menes noget helt andet: Fortællinger om hvordan verden blev til – i hvert fald den verden, som kan kendes af mennesker. Myter er dog ikke kun forklaringer på det faktiske; de indeholder ofte også en morale, som mennesker gør klogt i at tage ved lære af.

Der er fortællinger, som man uden videre kan betragte som myter. Men der findes også fortællinger, som snarere kan betragtes som eventyr, legender, sagn osv. Og så kan myter vandre fra kultur til kultur og få nye skikkelser og betydninger. F.eks. er myterne i 1. Mosebog tydeligvis inspireret af babyloniske myter.

Foredraget vil dels afklare myte-begrebet generelt, dels illustrere temaet med udvalgte myter fra Det Gamle Testamente. Den mest oplagte er myten om menneskenes oprindelse i Edens Have.


SKAM OG SKABELSE
Torsdag 6. februar kl.14:30-16:30 

Mikkel Christoffersen, postdoc, ph.d., Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Myten er sand fordi den indfanger alle menneskers grundvilkår. Alle mennesker skammer sig. Men hvad siger skabelsesberetningen om skammen? Og hvad siger skammen om moderne mennesker? Foredraget vil pege på og diskutere myternes blivende betydning.


​SKAM OG SKABELSE
Torsdag 12. marts kl.14:30-16:30 

Jair Melchior, overrabbiner for Det Jødiske Samfund i Danmark

1. Mosebog, også kaldet ’Genesis’ på græsk (Γένεσις) og ’Bereshit’ på hebræisk ( בראשית), er den første bog både i jødernes og de kristnes bibel, i Tanakah og Det gamle Testamente.

Foredraget vil belyse nogle af de spændende historier i 1. Mosebog og se nærmere på de jødiske interpretationer af dem. Hvad er Toraens formål med disse historier? Og hvad er anliggendet i rabbinernes mange fortolkninger?


Om foredragsrækken

De gamle religiøse myter har ikke sluppet deres tag i os endnu. Man møder dem i nye skikkelser i fantasy-litteraturens fremtidsscenerier, som er fyldt med mytologiske forestillinger om skabelse og undergang. Vi kan stadig uden videre referere til myterne i Det gamle Testamente: Skabelsen på syv dage, Adam og Eva i Paradisets have, syndefaldet, Noahs ark, Kain og Abel, Babelstårnet – også selv om fortroligheden med andre dele af Bibelen er for nedadgående. Dertil kommer, at der er i vores tid kan iagttages en påfaldende interesse for andre mytologier, den græske og ikke mindst den nordiske mytologi. Ligesom der har været stor bevågenhed omkring nyoversættelsen af det babyloniske epos Gilgamesh.

Vi vil i dette forårs foredrag vende blikket tilbage til de store religiøse myter og se på deres betydning i kristendom, jødedom og islam. Vi også lade oversætterne af Gilgamesh præsentere det firetusind år gamle mytiske digt. Vi vil udpege temaer og tanker, som myterne er fælles om (f.eks. skabelse og undergang, menneskets fundamentale livsvilkår, forholdet mellem menneske og Gud, kampen mellem godt og ondt), men også se på de forskelle i tilværelsesopfattelse og menneskesyn, der udtrykkes i religionernes myter. Endelig vil vi gerne spørge: Hvad vil myterne os i dag? Har de et budskab at bringe i en tid præget af eksistentiel usikkerhed og fremtidsangst?