Herunder kan du læse om kommende foredrag og sangeftermiddage, der finder sted i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67. Fri entré

Sangeftermiddage

Syng med fra højskolesangbogen, salmebogen eller andre gode sangbøger. Sangeftermiddagene er arrangeret i samarbejde med Trinitatis Kirke og finder sted i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67. Der er fri entré, men begrænset antal pladser.

Torsdag 27. februar kl. 14:30-16:30
Kom og syng med! Denne dag vælger Bertel Haarder dagens sange.

Torsdag 26. marts kl. 14:30-16:30
Syng med denne sangeftermiddag med et af Danmarks største operanavne, Lisbeth Balslev. Lisbeth Balslev har sunget Wagner på de største internationale scener – denne dag vælger hun sangene.

Torsdag 23. april kl. 14:30-16:30
Mathias Hammer er pianist, musikformidler, radio- og Tv-vært. Han er kendt fra P2's Torsdagskoncerter, for sin medvirken i Musikquizzen på DR2 og som medlem af udvalget for den næste højskolesangbog. Denne eftermiddag sidder han ved flyglet og vælger sangene, når vi synger sammen.

Torsdag 28. maj kl. 14:30-16:30
Syng med ved denne sangeftermiddag med korleder Lis Vorbeck i spidsen. Lis Vorbeck har gennem et helt liv virket som børnekorsleder, og hun elsker sang og fællessang. Denne sangeftermiddag vælger hun sangene, når vi synger sammen - mon ikke også der bliver plads til at synge lidt flerstemmigt?


Foredrag

Foredragseftermiddagene afholdes i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67. Der er fri entré, men et begrænset antal pladser. Arrangeret i samarbejde med Trinitatis Kirke. 


​SKAM OG SKABELSE
Torsdag 12. marts kl.14.30-16.30 

Jair Melchior, overrabbiner for Det Jødiske Samfund i Danmark

1. Mosebog, også kaldet ’Genesis’ på græsk (Γένεσις) og ’Bereshit’ på hebræisk ( בראשית), er den første bog både i jødernes og de kristnes bibel, i Tanakah og Det gamle Testamente.

Foredraget vil belyse nogle af de spændende historier i 1. Mosebog og se nærmere på de jødiske interpretationer af dem. Hvad er Toraens formål med disse historier? Og hvad er anliggendet i rabbinernes mange fortolkninger?


KORANENS MYTER - MYTER OM KORANEN
Torsdag 16. april kl. 14.30-16.30

Ved Thomas Hoffmann, professor mso i koranstudier, ph.d., Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet​

Koranen og islam har i forskningen traditionelt været betragtet som en mytefattig tekst og religion. I det omfang at forskerne fandt mytisk materiale, konkluderede man ofte, at der var tale om bibelske ’lån’ i en misforstået og forvrænget form. I foredraget vil Thomas Hoffmann se nærmere på nogle af Koranens myter og vise, at de ejer en egen originalitet og profil i forhold til det bibelske ophav. Thomas Hoffmann vil ligeledes komme ind på nogle af de klassiske og nye ’myter’ om Koranen.


GILGAMESH
Torsdag 14. maj kl. 14.30-16.30
Ved Morten Søndergaard, forfatter og oversætter

Det babylonske epos Gilgamesh er i 2019 blevet nyoversat til dansk fra den akkadiske original af Morten Søndergaard og Sophus Helle.  

Morten Søndergaard vil i foredraget dels fortælle om oversættelsesarbejdet, dels præsentere det firetusind år gamle epos og overveje dets litterære og eksistentielle betydning i dag. Eposset beretter om den rastløse kong Gilgameshs bedrifter, hans kærlighed til Enkidu og hans fortvivlelse over at miste ham, og om hvordan han i sin angst for døden går på jagt efter evigt liv og opsøger den udødelige vismand Uta-napishti.  Gilgamesh betragtes som et af verdenslitteraturens ældste hovedværker, som med poetisk præcision skildrer følelser, vi stadig kan genkende: kærlighed og sorg, rastløshed og dødsangst, venskab og vildskab. I eposset indgår den babyloniske syndflodsmyte, som fortællingen om Noahs ark i 1. Mosebog er inspireret af. 


Om foredragsrækken

De gamle religiøse myter har ikke sluppet deres tag i os endnu. Man møder dem i nye skikkelser i fantasy-litteraturens fremtidsscenerier, som er fyldt med mytologiske forestillinger om skabelse og undergang. Vi kan stadig uden videre referere til myterne i Det gamle Testamente: Skabelsen på syv dage, Adam og Eva i Paradisets have, syndefaldet, Noahs ark, Kain og Abel, Babelstårnet – også selv om fortroligheden med andre dele af Bibelen er for nedadgående. Dertil kommer, at der er i vores tid kan iagttages en påfaldende interesse for andre mytologier, den græske og ikke mindst den nordiske mytologi. Ligesom der har været stor bevågenhed omkring nyoversættelsen af det babyloniske epos Gilgamesh.

Vi vil i dette forårs foredrag vende blikket tilbage til de store religiøse myter og se på deres betydning i kristendom, jødedom og islam. Vi også lade oversætterne af Gilgamesh præsentere det firetusind år gamle mytiske digt. Vi vil udpege temaer og tanker, som myterne er fælles om (f.eks. skabelse og undergang, menneskets fundamentale livsvilkår, forholdet mellem menneske og Gud, kampen mellem godt og ondt), men også se på de forskelle i tilværelsesopfattelse og menneskesyn, der udtrykkes i religionernes myter. Endelig vil vi gerne spørge: Hvad vil myterne os i dag? Har de et budskab at bringe i en tid præget af eksistentiel usikkerhed og fremtidsangst?