I efteråret 2020 afholdes der valg til de ca. 1700 menighedsråd, der findes i folkekirken. Det gælder også Vor Frue Sogns Menighedsråd. Herunder kan du ses de vigtigste datoer i forbindelse med valget.

Orienteringsmøde om afholdelse af menighedsrådsvalg
Tirsdag 9. juni kl. 19
NB.
Orienteringsmødet (oprindeligt planlagt til den 12. maj) i forbindelse med afholdelse af menighedsrådsvalg i efteråret 2020 er udsat til den 9. juni (jvf. BEK nr 373 af 05/04/2020). Orienteringsmødet finder sted kl. 19 i "konferencelokalerne" i Domkirkens Hus (Den Gamle Metropolitanskole), indgang fra Fiolstræde (bagsiden af Vor Frue Kirke). ​
Alle interesserede er velkomne. Valgbestyrelsen fortæller om regler for afholdelse af valget. På mødet vil kirkens årlige menighedsmøde også blive afholdt, hvor menighedsrådets formand vil berette om rådets aktiviteter i det forløbne år samt orientere om planlagte aktiviteter i det kommende år. 

Afholdelse af valgforsamling 
Tirsdag 15. september kl. 19

Domkirkens Hus
Fiolstræde 4, 1171 Kbh K

Hermed indkaldes til offentlig valgforsamling til menighedsrådsvalget i Vor Frue Sogn (Københavns Domsogn) tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Domkirkens Hus, Fiolstræde 4, 1171 København K. 

Medlemmer og suppleanter til det nye menighedsråd vælges demokratisk ved hemmelig afstemning. Med mindre der er lister med kandidater, der herefter ønsker et afstemningsvalg, vælges det nye råd direkte på valgforsamlingen.

Alle er velkomne, men kun de personer, som fremgår af valglisten, har stemmeret. Stemmeberettiget er medlemmer af folkekirken, som er fyldt 18 år, og som enten bor i sognet eller har løst sognebånd til en af præsterne ved Vor Frue Kirke og ønsker at udøve deres valgret i Vor Frue Sogn. 

Som sognebåndsløser, der ønsker at deltage i valget i Vor Frue Sogn, anbefales det at sikre sig, at man er optaget på valglisten. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, skal anmodning om sognebåndsløsning og meddelelse om flytning af de parlamentariske rettigheder være sognebåndsløserpræsten i hænde senest tirsdag den 1. september 2020 kl. 12.00 og være registreret i Den Elektroniske Kirkebog senest samme dag kl. 16.00. Disse frister gælder også i forhold til sognebåndsløserens valgbarhed og dermed mulighed for at opstille som kandidat på valgforsamlingen i Vor Frue Sogn.  

Valgforsamlingen foregår efter følgende dagsorden:

1. Velkomst ved valgbestyrelsen

2. Valg af dirigent

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet

5. Kandidaternes egen præsentation

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen

8. Skriftlig og hemmelig afstemning

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighederne for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste

12. Eventuelt

Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet i Domsognet. Hvis der ikke stiller et tilstrækkeligt antal op, gennemføres endnu en afstemningsrunde samme aften om de resterende pladser og eventuelle stedfortrædere. Hvis der herefter stadig ikke er valgt kandidater nok, afholdes en ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober om de resterende pladser.

Spørgsmål kan sendes til valgbestyrelsen på e-mail: valg@domkirken.dk

På valgbestyrelsens vegne,
Karsten Fledelius 
Formand for valgbestyrelsen

Frist for evt. kandidatlister med stillere 
Tirsdag 13. oktober

Evt. afstemningsvalg
Tirsdag 17. november

Hvis du har konkrete spørgsmål til afholdelse af menighedsrådsvalget, er du velkommen til at kontakte formand for valgbestyrelsen, Karsten Fledelius, på e-mail: valg@domkirken.dk

Siden opdateres løbende med information om valget...