Menighedsrådets møder er offentlige (punkter om personalesager er dog lukkede). Tidspunkter for møder kan ses nedenfor eller fås hos kirkekontoret, Pilestræde 67, 1112 Kbh K. Her kan man også rekvirere dagsordener, der foreligger ca. en uge inden mødet. Tlf.: 33 37 65 40. E-mail: kontor@domkirken.dk

Menighedsrådsmøderne finder normalt sted i 'Skriftestolen' i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, 1165 Kbh K. Bemærk: Indgang fra Fiolstræde via Rotunden.

Se dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder - klik her

Datoer for menighedsrådsmøder i 2020

15. januar kl. 17.30-20.00

17. februar kl. 17.30-20.00

17. marts kl. 17.30-20.00 (Aflyst pga Coronavirus og myndighedernes anbefalinger)

22. april kl. 17.30-20.00

19. maj kl. 17.30-20.00 

16. juni kl. 17.30-20.00

18. august kl. 17.30-20.00

15. september (Valgforsamling)

27. oktober kl. 17.30-20.00 

17. november (Evt. valg)

25. november kl. 17.30-20.00 (Konstituerende møde)