Konfirmationsforberedelse i Vor Frue Kirke

Konfirmationsforberedelse er et tilbud til elever i 8. klasse om undervisning i kristendom. Undervisningens formål er at eleven opnår fortrolighed med den kristne tro og med folkekirkens gudstjeneste. Indholdet i undervisningen er den bibelske fortælling, kirkens historie, etiske og samfundsmæssige problemstillinger.

Undervisningen tilrettelægges dels i form af to ugentlige lektioner dels som ekskursioner, filmsessioner og lignende. Det forudsættes, at eleverne sideløbende med undervisningen tilrettelægger og deltager i et antal gudstjenester.
 

Mødepligt

Det er ikke nogen betingelse for deltagelse i konfirmationsforberedelsen, at eleven er døbt eller som døbt forstår sig selv som troende. Undervisningen lægger op til personlig stillingtagen. Man kan blive døbt i forbindelse med forberedelsen og man kan deltage, selv om man ikke ved, om man vil konfirmeres. Der er imidlertid under alle omstændigheder mødepligt for tilmeldte.

Konfirmationen er en bekræftelse af dåben. Ved konfirmationshandlingen i kirken vedstår konfirmanden sit kristne ståsted.
 

Hold og undervisningsdage

Der oprettes fem hold, som undervises som følger: tre hold tirsdag 14:45 -16:30, et hold onsdag 16:00 -17:30 og et hold torsdag 16:00 - 17:30.

Tirsdagshold 1 ved Eva-Maria Schwarz konfirmeres Bededag den 8. maj 2020 kl. 10

Tirsdagshold 2 ved Christian Monrad konfirmeres lørdag den 2. maj 2020 kl. 10

Tirsdagshold 3 ved Steffen Ringgaard Andresen konfirmeres lørdag den 2. maj 2020 kl. 12.30

Onsdagshold ved Steffen Ringgaard Andresen konfirmeres Bededag den 8. maj 2020 kl. 12.30

Torsdagshold ved Stine Munch konfirmeres lørdag den 9. maj 2020 kl. 10

(Vor Frue Kantori synger ved gudstjenesterne om lørdagen)

Ved tilmelding angives, hvilket hold man ønsker at følge og har dermed valgt konfirmationsdag og tid. Af pædagogiske grunde sammensætter vi imidlertid holdene således, at elever fra de mange forskellige skoler blandes. På grund af et meget stort antal konfirmander er vi derudover nødt til at fordele de tilmeldte ligeligt på holdene. Man kan derfor ikke være sikker på, at få sit ønske opfyldt. Vi håber derfor, man kan gøre brug af det tilbud, vi kan give.

Indskrivning kan finde sted året rundt. Udfyld tilmeldingsformularen nederst på denne side.

Ved Vor Frue Kirke undervises foruden elever, som bor i sognet, tillige elever fra 8. klasserne på N. Zahles gymnasieskole og Sankt Annæ skole samt elever med særlig tilknytning til Vor Frue Kirke (husk at angive en sådan).


Afsluttende tale og prædiken med bønner

På konfirmationsdagen taler præsten til sine konfirmander. Talen giver ofte et tilbageblik på nogle af de ting, man har oplevet sammen i forberedelsestiden.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til de præster ved Vor Frue Kirke, som underviser konfirmander: Eva-Maria Schwarz, tlf.: 60 93 64 20, ems@km.dk, Stine Munch, tlf. 24 43 48 27, stm@km.dk; Christian Monrad, tlf: 61 61 62 30, christian@domkirken.dk og Steffen Ringgaard Andresen, tlf. 23 83 80 14, sta@km.dk
 

Tilmelding til konfirmandhold

Der er nu åbnet for tilmelding til konfirmation 2020.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER FØRST KAN GIVES SVAR PÅ HOLDFORDELING OG KONFIRMATIONSDAG EFTER TILMELDINGSFRISTENS UDLØB 12. AUGUST 2019.

Tilmeldingsformular til konfirmation 2020 findes ved at klikke på dette link: TILMELDING TIL KONFIRMATION 2020