Konfirmationsforberedelse i Vor Frue Kirke

Link til tilmelding til konfirmationsforberedelse 2020/2021 nederst på siden!

Konfirmationsforberedelse er et tilbud til elever i 8. klasse om undervisning i kristendom. Undervisningens formål er at eleven opnår fortrolighed med den kristne tro og med folkekirkens gudstjeneste. Indholdet i undervisningen er den bibelske fortælling, kirkens historie, etiske og samfundsmæssige problemstillinger.

Undervisningen tilrettelægges i form af to ugentlige lektioner. Nogle gange mødes vi også en aften og til et par arrangementer i weekenden. Der gives besked i god tid. Det forudsættes, at eleverne sideløbende med undervisningen deltager i et antal gudstjenester.

For at blive konfirmeret skal man være døbt. Hvis man ikke er døbt, kan man aftale dåb med præsten. Man kan deltage i undervisningen, selv om man ikke ved, om man vil konfirmeres. Der er dog mødepligt for tilmeldte.

Hvis du vil vide mere om, hvad konfirmation er, så kan du læse mere på www.folkekirken.dk


Hold og undervisningsdage

Der oprettes fem hold til konfirmationsforberedelse 2020/2021, som undervises og konfirmeres på følgende dage:

- Tirsdagshold kl.14.45-16.30 ved Stine Munch (Konfirmation Bededag, fredag 30. april kl.10.00)

- Tirsdagshold kl.14.45-16.30 ved Eva-Maria Schwarz (Konfirmation lørdag 8. maj kl.12.30)

- Tirsdagshold kl.14.45-16.30 ved Christian Monrad (Konfirmation lørdag 8. maj kl.10.00)

- Onsdagshold kl.16.00-17.30 ved Steffen Ringgaard Andresen (Konfirmation Bededag, fredag 30. april kl.12.30) 

- Torsdagshold kl.16-17.30 ved Stine Munch (Konfirmation lørdag 24. april kl.10.00) 

NB. Vær opmærksom på, at der først kan gives svar på holdfordeling og konfirmationsdag efter tilmeldingsfristens udløb.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til de præster ved Vor Frue Kirke, som underviser konfirmander:

Eva-Maria Schwarz 
Mob. 60 93 64 20
Mail. ems@km.dk,

Stine Munch
Mob. 24 43 48 27
Mail. stm@km.dk

Christian Monrad
Mob. 61 61 62 30
Mail. christian@domkirken.dk

Steffen Ringgaard Andresen
Mob.23 83 80 14 
Mail: sta@km.dk


Tilmelding til konfirmandhold 2020/2021

Der var tilmeldingsfrist til konfirmationsforberedelse og konfirmation 2020/2021 den 11. august 2020.