Udgivet ons d. 30. aug 2017, kl. 12:33

”Med lutter selfies bliver kulturen narcissistisk. Stik imod Luthers intention med den nye individualisme reflekteret i den protestantiske kunst,” skriver domprovst og redaktør Anders Gadegaard i indledningen til kirkemagasinet Domkirken, der netop et udkommet for oktober og november måned med temaet: Luther & Kunsten. 

Ud over en kalenderoversigt over alle gudstjenester, koncerter og andre arrangementer i Københavns Domkirke i oktober og november, kan du læse artikler om musik og billedkunst i reformationen, ligesom du kan læse om Luther og prædikekunsten. 

Hent magasinet gratis i kirkens foyer, eller download det her på siden. God læselyst. 


Indhold:

Lutter selfies af Anders Gadegaard

Reformation og musik af Sven Rune Havsteen

Billedkunst i reformationen af Birgitte Thyssen

Luther og prædikekunsten af Robert B. Hansen

Forsideillustration ”Luther Selfie” af Wieslaw Smetek. www.smetek.de

Kategorier Gamle nyheder