Udgivet man d. 5. dec 2016, kl. 11:15

Tirsdag den 6. december kl. 18:00.

I forbindelse med lysgudstjenesten sender Københavns Domkirke et lysspot, også kaldet en 'skyrose', op i himlen tirsdag aften fra kl. 17 til 21.

Et stadigt stigende antal mennesker er på flugt – på grund af krig, forfølgelse eller andre forhold, der gør det umuligt for dem at blive i deres hjem. Det er baggrunden for, at der også i år holdes lysgudstjeneste i Københavns Domkirke for verdens flygtninge.

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, prædiker ved gudstjenesten, som indledes med en procession, hvor asylansøgere, flygtninge og præster bærer lys ind i kirken.

I kirkebønnen vil indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen bede for de mange millioner mennesker, som på grund af krig, forfølgelse og klimaforandringer har forladt deres hjem for at søge tilflugt under mere sikre forhold.

På verdensplan var der ved udgangen af 2015 over 65 millioner flygtninge, hvilket ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) var en stigning på 10 % i forhold til året før. Situationen er nu den, at der hvert minut i gennemsnit bliver fordrevet 24 mennesker. Hovedparten af dem opholder sig som internt fordrevne mennesker, der er flygtninge i deres eget land. Godt 3 millioner flygtninge har søgt asyl i den industrialiserede verden, og herudover er flere end 21 millioner mennesker flygtet til et andet land.

Alle er velkomne til lysgudstjenesten i Københavns Domkirke, der arrangeres i samarbejde med Mødestedet, Internationalt Kristent Center og Tværkulturelt Center.

Efter gudstjenesten serverer Domkirken sammen med herboende flygtninge kaffe/te og kage.

Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke, Nørregade 8, 1165 København K.


Fotos: Sille Arendt.

Kategorier Gamle nyheder